ჩვენ შესახებ

ჩვენი კომპანია 2010 წლიდან ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. კომპანიის ამჟამინდელი სახელი "ტუმბო“ 2018 წლის რებრენდინგის შედეგად ჩამოყალიბდა. შპს ტუმბო-ს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა, სხვადასხვა სახეობისა და დანიშნულების, წყლის და  ჰაერის სისტემებით და ამ სისტემების ოპერირებასთან დაკავშირებული მრავალფეროვანი  აქსესუარებითა და ელექტრო მოწყობილობებით, როგორც საცალო, ასევე საბითუმო ვაჭრობა.

შპს ტუმბო უზრუნველყოფს მომსახურების მაღალ ხარისხს როგორც სამონტაჟო, ასევე მონტაჟის შემდგომ მომსახურების მიმართულებით.

ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ თვითგანვითარებაზე და ვცდილობთ  გავითვალისწინოთ მომხმარებელთა მოთხოვნები რათა მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად დავაკმაყოფილოთ ისინი. 

შპს ტუმბო-ს ყავს საიმედო და ცნობადი უცხოელი პარტნიორი კომპანიები, რომელებიც მუდმივად ზრუნავენ პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაზე რაც თითოეული მომხმარებლის ინტერესების დაცვის წინაპირობაა. 

კომპანიის მიზანია მომხმარებელთა უზრუნველყოფა მაღალი ხარისხისა და ფართო ასორტიმენტის პროდუქციითა და სერვისით.


რატომ უნდა აირჩიოთ ჩვენი პროდუქცია?

ჩვენი პროდუქცია (როგორც წყლის ასევე ჰაერის სისტემები) წარმოდგენილია ევროპისა და აზიის ბაზრებზე და სარგებლობენ დიდი პოპულარობით. შპს ტუმბო ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი ხარისხის პროდუქციის იმპორტზე.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, მნიშვნელოვანია ის გარემოება რომ ჩვენს ძირითად მომწოდებლებთან, გვაქვს ექსკლუზიური შეთანხმება საქონლის იმპორტზე, რაც საქონლის ფალსიფიცირებისგან დაცვის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალებაა.

შპს ტუმბო მომხმარებლებს სთავაზობს არა მხოლოდ პროდუქციას, არამედ მის მონტაჟსა და მონტაჟის შემდგომ სერვისს, რაც ნიშნავს, რომ კომპანია სრულად იღებს პასუხისმგებლობას მისი პროდუქციის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობასა და ხარისხზე.

რა უნდა გავითვალისწინოთ პროდუქციის შერჩევისას?

პროდუქციის შერჩევისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები განსხვავდება პროდუქციის ტიპის/სახეობისა და თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად.

მაგალითად :

აგარაკის/საცხოვრებელი ბინის წყალმომარაგებისათვის გასათვალისწინებელია სველი წერტილების რაოდენობა, სულადობა, სართულიანობა, სიმაღლე, მანძილი წყლის წყაროდან სახლამდე, მილის დიამეტრი და სხვა ინდივიდუალური ფაქტორები.

კორპუსის წყალმომარაგებისათვის, სატუმბო სადგურის შერჩევისას გასათვალისწინებელია კორპუსის სიმაღლე/სართულიანობა, ბინების/მაცხოვრებელთა რაოდენობა, გაყვანილი მილის დიამეტრი (რაც სასურველია წინასწარ იქნას ჩვენთან შეთანხმებული).

ჰაერის სისტემების შემთხვევაში (ჰაერის კომპრესორი თუ სხვა) გასათვალისწინებელია თვენი დარგის მიმართულება (საავადმყოფო, სტომატოლოგია, წარმოება, პროფილაქტიკა, სამღებრო სამუშაოები, საყოფაცხოვრებო მოხმარებისათვის და ა.შ), თქვენს დაწესებულებაში არსებული დანადგარის ჰაერის წარმადობა, სამუშაო წნევა და სხვა უამრავი ფაქტორი რომელიც დამოკიდებულია ბიზნესის/საწარმოს სპეციფიკაზე.

 

ვინაიდან ყოველი საქმიანობა ისევე როგორც ყოველი შესასრულებელი სამუშაო განსხვავებული და ინდივიდუალურია. ამიტომ გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ვებ გვერდის, ელექრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით, რათა მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად მოგაწოდოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია.

აქვე შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი სახის კონსულტაცია უფასოა.

სასარგებლო რჩევები ჩვენი პროდუქციის მომხმარებელთათვის

ვინაიდან ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქცია არის სპეციალიზირებული საქონელი, რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ ცოდნას, გთხოვთ, საქონლის შეძენამდე გაიაროთ კონსულტაცია ჩვენს კვალიფიციურ თანამშრომლებთან და ამის შემდგომ მიიღოთ გადაწყვეტილება.

წყლისა და ჰაერის სისტემების შეძენისას გაითვალისწინეთ რომ სასურველია ასევე შეიძინოდ ე.წ. "დამცავი ფარი“ რომელიც დაიცავს თქვენს შენაძენს ძაბვის ცვალებადობის, გადახურების, უწყლოობის, ფაზის დაკარგვისა თუ სხვა უამრავი შემთხვევისაგან.

როგორც წყლის, ასევე ჰაერის სისტემესბის მონტაჟირებისათვის სასურველია მიმართოთ პროფესიონალ ხელოსანს, რადგან არასწორი მონტაჟის შედეგად დაზიანებულ პროდუქციაზე არ ვრცელდება უფასო საგარანტიო სერვისი.