loader image

AQUASTRONG EST40-200/75 (002249)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 7.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 900 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 55 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-40 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EST40-200/75 (002249)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 7.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 900 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 55 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-40 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54
მოდელი KW HP ლ/წთ 300 400 450 600 700 800
EST40-200/75 7.5 10 მ³/სთ 18 24 27 35 42 48
სიმაღლე 52 49 48 42 37 32
Call Now Button