loader image

TKM 65/2 30 kW

სიმძლავრე 30 (kw) – 40 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 113 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1833.33 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 5 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა DN 65
ძაბვა 380V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა -10 +110C°
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TKM 65/2 30 kW

სიმძლავრე 30 (kw) – 40 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 113 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1833.33 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 5 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა DN 65
ძაბვა 380V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა -10 +110C°
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

მოდელი KW HP ლ/წთ 0 666.667 1000 1333.33 1666.67 1816.67
TKM 65/2  30 kW 30 40 მ³/სთ 0 40 60 80 100 109
სიმაღლე 113 111 104 92 72 60
Call Now Button