loader image

TUMBO WQ45-22-7,5 (002284)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
სიმაღლე 22 m
წყლის რაოდენობა 750 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 4″
ძაბვა 380v
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO WQ45-22-7,5 (002284)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
სიმაღლე 22 m
წყლის რაოდენობა 750 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 4″
ძაბვა 380v
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ
WQ45-22-7,5 7.5 10 მ³/სთ
სიმაღლე
Call Now Button