loader image

TUMBO ჰაერის ტუმბო FOR W0.9/8 (000586)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
წარმადობა 900 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO ჰაერის ტუმბო FOR W0.9/8 (000586)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
წარმადობა 900 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button