loader image

TUMBO ჰაერის ტუმბო IBL750W (002146)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
წარმადობა 110 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი უზეთო

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO ჰაერის ტუმბო IBL750W (002146)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
წარმადობა 110 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი უზეთო
Call Now Button