loader image

TOP BX-550 (002991)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 0.55 (kw) – 0.75 (hp)
სიმაღლე 8.5 m
წყლის რაოდენობა 116 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1¼”
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TOP BX-550 (002991)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 0.55 (kw) – 0.75 (hp)
სიმაღლე 8.5 m
წყლის რაოდენობა 116 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1¼”
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 45 71.66 93.33 116.66
TOP BX-550 0.55 0.75 მ³/სთ 2.7 4.3 5.6 7
სიმაღლე 6.8 5.5 4.7 3.3
Call Now Button