loader image

TUMBO IBL2065DP (002158)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
წარმადობა 250 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO IBL2065DP (002158)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
წარმადობა 250 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button