loader image

TUMBO IBL2090DP (002161)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 4 (kw) – 5.5 (hp)
წარმადობა 600 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO IBL2090DP (002161)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 4 (kw) – 5.5 (hp)
წარმადობა 600 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button