loader image

TUMBO IBL3065DP (002159)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 3 (kw) – 4 (hp)
წარმადობა 360 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO IBL3065DP (002159)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 3 (kw) – 4 (hp)
წარმადობა 360 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button