loader image

TUMBO JW1.5/12.5 (000577)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 11 (kw) -15 (hp)
წარმადობა 1500 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 12.5 ბარი
ავზის მოცულობა 300 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO JW1.5/12.5 (000577)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 11 (kw) -15 (hp)
წარმადობა 1500 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 12.5 ბარი
ავზის მოცულობა 300 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button