loader image

TUMBO V0.17/8 (001593)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
წარმადობა 170 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ავზის მოცულობა 70 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO V0.17/8 (001593)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
წარმადობა 170 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ავზის მოცულობა 70 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button