loader image

TUMBO V0.25/8 (000400)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
წარმადობა 250 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ავზის მოცულობა 100 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO V0.25/8 (000400)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
წარმადობა 250 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ავზის მოცულობა 100 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 2
ძაბვა 230V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button