loader image

TUMBO W0.36/12.5 (000575)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 3 (kw) – 4 (hp)
წარმადობა 360 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 12.5 ბარი
ავზის მოცულობა 150 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ძაბვა 220V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO W0.36/12.5 (000575)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 3 (kw) – 4 (hp)
წარმადობა 360 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 12.5 ბარი
ავზის მოცულობა 150 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ძაბვა 220V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button