loader image

TUMBO W3.0/10 (001597)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 22 (kw) 30 (hp)
წარმადობა 3000 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 10 ბარი
ავზის მოცულობა 300 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 4
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO W3.0/10 (001597)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 22 (kw) 30 (hp)
წარმადობა 3000 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 10 ბარი
ავზის მოცულობა 300 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 4
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button