loader image

VS 4-22 2.2kw (002993)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 180 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 58.33 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 32mm
ძაბვა 380V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +120 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VS 4-22 2.2kw (002993)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 180 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 58.33 L/min
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 m
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 32mm
ძაბვა 380V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +120 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 16.67 20.00 33.33 46.67 58.3333
VS 4-22 2.2kw 2.2 3 მ³/სთ 0 1 1.2 2 2.8 3.5
სიმაღლე 180 173 169 152 126 95
Call Now Button