loader image

AQUASTRONG EGP20-2H (002238)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 6.5 (HP)
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 333 ლ/წთ
მაქსიმალური    აწევის   სიმაღლე 80 მეტრი
შემსვლელ-გამომსვლელის  ზომა შემსვ- 50მმ
65მმ-50მმ-25მმ
ძრავი 4T(ბენზინი)
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EGP20-2H (002238)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 6.5 (HP)
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 333 ლ/წთ
მაქსიმალური    აწევის   სიმაღლე 80 მეტრი
შემსვლელ-გამომსვლელის  ზომა შემსვ- 50მმ
65მმ-50მმ-25მმ
ძრავი 4T(ბენზინი)
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.3 166.7 250 333.3
EGP20-2H 5 6.5 მ³/სთ 5 10 15 20
სიმაღლე 77 63 42 5
Call Now Button