loader image

TUMBO IBL3080DP (002162)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 5.5 (kw) – 7.5 (hp)
წარმადობა 670 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO IBL3080DP (002162)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 5.5 (kw) – 7.5 (hp)
წარმადობა 670 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 8 ბარი
ცილინდრების რაოდენობა 3
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button