loader image

TUMBO V1.05/12.5 (000581)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
წარმადობა 1050 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 12.5 ბარი
ავზის მოცულობა 300 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 4
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO V1.05/12.5 (000581)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 7.5 (kw) – 10 (hp)
წარმადობა 1050 ლ/წთ
მაქსიმალური წნევა 12.5 ბარი
ავზის მოცულობა 300 ლიტრი
ცილინდრების რაოდენობა 4
ძაბვა 380V/50HZ
ტიპი ზეთზე მომუშავე
Call Now Button