loader image

TUMBO QDX15-18-1,1 (001935)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw) – 1.5 (hp)
სიმაღლე 18 m
წყლის რაოდენობა 330 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO QDX15-18-1,1 (001935)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw) – 1.5 (hp)
სიმაღლე 18 m
წყლის რაოდენობა 330 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 2″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 150 200 250 283.333 333.33
QDX15-18-1,1 1.1 1.5 მ³/სთ 0 9 12 15 17 20
სიმაღლე 20 18 15 12 9 3
Call Now Button