loader image

AQUASTRONG EH/6A (002221)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 16.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 1000 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 3″x 3″
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EH/6A (002221)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 16.5 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 1000 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 3″x 3″
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 200 400 600 700 800 1000
EH/6A 3 4 მ³/სთ 12 24 36 42 48 60
სიმაღლე 16 15 13 12 11 7
Call Now Button