loader image

AQUASTRONG EST50-250/185 (003355)

უჟანგავი ფრთით

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 18.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 1400 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 77 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-50 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EST50-250/185 (003355)

უჟანგავი ფრთით

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 18.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 1400 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 77 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-50 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54
მოდელი HP KW ლ/წთ 600 700 800 900 1200 1400
EST50-250/185 25 18.5 მ³/სთ 36 42 48 54 72 84
სიმაღლე 73.2 72 70 69 60.5 51.5
Call Now Button