loader image

AQUASTRONG EST50-200/110 (002708)

უჟანგავი ფრთით

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 11 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 1250 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 57.5 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-50 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EST50-200/110 (002708)

უჟანგავი ფრთით

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 11 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 1250 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 57.5 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-50 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54
მოდელი KW HP ლ/წთ 600 700 800 900 1200 1250
EST50-200/110 11 15 მ³/სთ 36 42 48 54 72 75
სიმაღლე 53.5 52 50 47.5 40 38
Call Now Button