loader image

AMEGA TOP S 400 (002405)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 0.3 (kw) – 0.4 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 5 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 166.67 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 1½”
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AMEGA TOP S 400 (002405)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 0.3 (kw) – 0.4 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 5 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 166.67 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 1½”
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 61.66 93.33 125 133.33
TOP S 400 0.3 0.4 მ³/სთ 3.7 5.6 7.5 8
სიმაღლე 3.5 3 2.5 2
Call Now Button