loader image

AQUASTRONG EST65-250/370 (002710)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 37 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 2300 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 90 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 80-65 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EST65-250/370 (002710)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 37 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 2300 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 90 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 80-65 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54
მოდელი KW HP ლ/წთ 900 1200 1400 1800 2000 2300
EST65-250/370 37 50 მ³/სთ 54 72 84 108 120 138
სიმაღლე 88 86 84 78 74 68

 

Call Now Button