loader image

AQUASTRONG ECHm4-60 (002712)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.1 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 58 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 117 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/4″x 1″
ძაბვა 230V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +85 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG ECHm4-60 (002712)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.1 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 58 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 117 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/4″x 1″
ძაბვა 230V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +85 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 17 33 67 83 100 117
ECHm4-60 1.1 1.5 მ³/სთ 1 2 4 5 6 7
სიმაღლე 55 52 43 39 33 26
Call Now Button