loader image

AQUASTRONG EST50-250/220 (002709)

უჟანგავი ფრთით

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 22 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 1416.67 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 86.3 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-50 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EST50-250/220 (002709)

უჟანგავი ფრთით

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 22 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 1416.67 ლ/წთ
მაქსიმალური სიმაღლე 86.3 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65-50 მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +85 C
დაცვის კლასი IP54
მოდელი KW HP ლ/წთ 600 800 900 1200 1400 1416.67
EST50-250/220 22 30 მ³/სთ 36 48 54 72 84 85
სიმაღლე 83 80 78 70 61 50
Call Now Button