loader image

AQUASTRONG AQUA 35 (002626)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

ჩამოტვირთე ბროშურა 

სიმძლავრე 0.45(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 35 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 42 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 160V-260V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +55℃
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +100℃

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG AQUA 35 (002626)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

ჩამოტვირთე ბროშურა 

სიმძლავრე 0.45(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 35 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 42 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 160V-260V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +55℃
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +100℃
მოდელი KW HP ლ/წთ 0.00 10.00 20.00 25.00 35.00 42.00
AQUA 35 0.45 0.6 მ³/სთ 0 0.6 1.2 1.5 2.1 2.52
სიმაღლე 35 26 18 13 4 0
Call Now Button