loader image

AQUASTRONG ECm25/160A (002218)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 37 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 210 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG ECm25/160A (002218)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.5 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 37 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 210 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1″
ძაბვა 180V-220V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 30 100 125 175 200 210
ECm25/160A 1.5 2 მ³/სთ 1.8 6 7.5 10.5 12 12.6
სიმაღლე 35 30 25 20 15 5
Call Now Button