loader image

VORTEX GRLN 1500 M (003143)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw) – 1.5 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 19 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 333.3333 L/min
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 50mm
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX GRLN 1500 M (003143)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.1 (kw) – 1.5 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 19 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 333.3333 L/min
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 50mm
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 0 133.33 183.33 233.33 283.33 333.33
GRLN 1500 M 1.1 1.5 მ³/სთ 0 8 11 14 17 20
სიმაღლე 19 18 17 15 12 9
Call Now Button