loader image

AQUASTRONG AQUA 50 (002214)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

ჩამოტვირთე ბროშურა  

სიმძლავრე 0.85(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 50 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 58 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 160V-260V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +55℃
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +100℃

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG AQUA 50 (002214)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

ჩამოტვირთე ბროშურა  

სიმძლავრე 0.85(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 50 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 58 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1″x 1″
ძაბვა 160V-260V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +55℃
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +100℃
მოდელი KW HP ლ/წთ 5 10 20 30 40 58
AQUA50 0.85 1.1 მ³/სთ 0.3 0.6 1.2 1.8 2.4 3.48
სიმაღლე 50 40 30 20 10 5
Call Now Button