loader image

TUMBO EPC-1 (YELLOW) კაბელით (002799)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

მაქსიმუმი მუშაობის სიმძლავრე 1.1(kw)
მინიმალური სამუშაო წნევა 1.2 bar
ძაბვა 220V/50Hz
მაქსიმალური სამუშაო სიმძლავრე 1.5kw
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +65 C
კაბელი-50სმ (3×0.75mm2)+50სმ კაბელი ჩამრთველით IPX4

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO EPC-1 (YELLOW) კაბელით (002799)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

მაქსიმუმი მუშაობის სიმძლავრე 1.1(kw)
მინიმალური სამუშაო წნევა 1.2 bar
ძაბვა 220V/50Hz
მაქსიმალური სამუშაო სიმძლავრე 1.5kw
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +65 C
კაბელი-50სმ (3×0.75mm2)+50სმ კაბელი ჩამრთველით IPX4
Call Now Button