loader image

TUMBO QDX1,5-16-0,37 (001932)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.37 (kw) – 0.5 (hp)
სიმაღლე 16 m
წყლის რაოდენობა 80 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO QDX1,5-16-0,37 (001932)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 0.37 (kw) – 0.5 (hp)
სიმაღლე 16 m
წყლის რაოდენობა 80 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 1″
ძაბვა 220V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 25 50 66.66 80 86.66 96.66
QDX1,5-16-0,37 0.37 0.5 მ³/სთ 1.5 3 4 4.8 5.2 5.8
სიმაღლე 16 14 12 10 8 5
Call Now Button