loader image

TUMBO WQ100-25-11 (002461)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 11 (kw) – 15 (hp)
სიმაღლე 25 m
წყლის რაოდენობა 1666.66 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 4″
ძაბვა 380v
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

TUMBO WQ100-25-11 (002461)

წარმოება:  File:Flag of the People's Republic of China.svg - Wikimedia Commons  ჩინეთი

სიმძლავრე 11 (kw) – 15 (hp)
სიმაღლე 25 m
წყლის რაოდენობა 1666.66 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 4″
ძაბვა 380v
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 500 1000 1500 2000 2500
WQ100-25-11 11 15 მ³/სთ 30 60 90 120 150
სიმაღლე 28.5 26 23 18 6
Call Now Button