loader image

VORTEX GRLN 3000 M (001440)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 21,5 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 550 L/min
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 63mm
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX GRLN 3000 M (001440)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 2.2 (kw) – 3 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 21,5 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 550 L/min
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა 63mm
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 266.66 350 450 500 550
GRLN 3000 M 2.2 3 მ³/სთ 16 21 27 30 33
სიმაღლე 19 18 14 12 10
Call Now Button