loader image

VORTEX KTZ 6110 (002359)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 11.25 (kw) – 15 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 32 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 2450 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 6″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 25 m
ძაბვა 380V-400V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX KTZ 6110 (002359)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 11.25 (kw) – 15 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 32 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 2450 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 6″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 25 m
ძაბვა 380V-400V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 333.33 666.66 1333.33 1666.66 2000 2333.33
KTZ 6110 11.25 15 მ³/სთ 20 40 80 100 120 140
სიმაღლე 32 30 25 22 17 8
Call Now Button