loader image

VORTEX SRX 408 M (000959)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 88 m
წყლის რაოდენობა 133 L/min
ფრთ და კორპუსი უჟანგავი
გამომსვლელის ზომა 1¼”
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX SRX 408 M (000959)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 1.5 (kw) – 2 (hp)
სიმაღლე 88 m
წყლის რაოდენობა 133 L/min
ფრთ და კორპუსი უჟანგავი
გამომსვლელის ზომა 1¼”
ძაბვა 220V-240V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 50 66.66 100 116.66
SRX 408 M 1.5 2 მ³/სთ 3 4 6 7
სიმაღლე 80 75 65 45
Call Now Button