loader image

VORTEX W 400A (000867)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 4 (kw) – 5.5 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 29 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1083 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 380V-415V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

VORTEX W 400A (000867)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 4 (kw) – 5.5 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 29 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 1083 L/min
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
გამომსვლელის ზომა 3″
ძაბვა 380V-415V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +40 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 200 400 500 666.66 833.33 1000
W 400A 4 5.5 მ³/სთ 12 24 30 40 50 60
სიმაღლე 30 27 24 18 8 4
Call Now Button