loader image

AMEGA TOX 750 (000949)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 9 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 116.66 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 1″-1¼”-2″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AMEGA TOX 750 (000949)

წარმოება: Flag of Turkey - Wikipedia თურქეთი

სიმძლავრე 0.75 (kw) – 1 (hp)
მაქსიმალური სიმაღლე 9 m
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 116.66 L/min
გამომსვლელი მილის ზომა 1″-1¼”-2″
მაქსიმალური წყლით დაფარვის სიმაღლე 5 m
ძაბვა 230V/50HZ
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +35 C
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 63.33 73.33 100 116.66
TOX 750 0.75 1 მ³/სთ 3.8 4.4 6 7
სიმაღლე 7 6.5 5.4 5
Call Now Button