loader image

AQUASTRONG 2EC32/200B (003351)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 4(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 82 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 250 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 380-415V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 2EC32/200B (003351)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 4(KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 82 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 250 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 380-415V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C
მოდელი HP KW ლ/წთ 80 120 160 190 220 260
2EC32/200B 5.5 4 მ³/სთ 4.8 7.2 9.6 11.4 13.2 15.6
სიმაღლე 76 69 59 50 40 24
video

https://www.youtube.com/watch?v=4AP9q04nW1c

Call Now Button