loader image

AQUASTRONG 50WQ15-40-5.5 (002252)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 5.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 833 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 43 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 50მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 50WQ15-40-5.5 (002252)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 5.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 833 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 43 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 50მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68
მოდელი KW HP ლ/წთ 166 250 500 667 750 833
50WQ15-40-5,5 5.5 7.5 მ³/სთ 10 15 30 40 45 50
სიმაღლე 43 40 35 30 28 20
Call Now Button