loader image

AQUASTRONG 50WQD8-16-1.1 (002706)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.1(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 416.67 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 19 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 75მმ
ძაბვა 220V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 50WQD8-16-1.1 (002706)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1.1(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 416.67 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 19 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 75მმ
ძაბვა 220V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.33 166.67 250.00 300.00 383.33 416.67
50WQD8-16-1.1 1.1 1.5 მ³/სთ 5 10 15 18 23 25
სიმაღლე 18 16 15 12 10 6
Call Now Button