loader image

AQUASTRONG 65WQ25-17-2.2 (002250)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 733 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 22 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 65WQ25-17-2.2 (002250)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 2.2(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 733 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 22 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.3 250 500 733
65WQ25-17-2,2 2.2 3 მ³/სთ 5 15 30 44
სიმაღლე 22 20 15 10
Call Now Button