loader image

AQUASTRONG 65WQ25-22-3 (002251)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 3 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 916 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 26 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 65WQ25-22-3 (002251)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 3 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 916 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 26 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 65მმ
ძაბვა 380V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68
მოდელი KW HP ლ/წთ 83.8 433.3 667 916
65WQ25-22-3 3 4 მ³/სთ 5 26 40 55
სიმაღლე 26 20 15 10
Call Now Button