loader image

AQUASTRONG 80WQ30-30-5.5 (002253)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 5.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 783 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 37 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 2″
ძაბვა 380V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG 80WQ30-30-5.5 (002253)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 5.5 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 783 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 37 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 2″
ძაბვა 380V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 5 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IP68
მოდელი KW HP ლ/წთ 166 600 665 783
80WQ30-30-5,5 5.5 7.5 მ³/სთ 10 36 40 47
სიმაღლე 37 30 25 20
Call Now Button