loader image

AQUASTRONG EKS-1000PW (002242)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 216.6  ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 10 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 32 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IPX8

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKS-1000PW (002242)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 216.6  ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 10 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 32 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IPX8
მოდელი KW HP ლ/წთ 15 85 140 200 225 250
EKS-1000PW 0.75 1 მ³/სთ 0.9 3 8.4 12 13.5 15
სიმაღლე 10 8 6 4 3 2
Call Now Button