loader image

AQUASTRONG EKS-1000S (002244)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 216.66  ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 12 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 32 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IPX8

 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKS-1000S (002244)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 1 (KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 216.66  ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 12 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 32 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IPX8

 

მოდელი KW HP ლ/წთ 20 50 100 130 165 200
EKS-1000S 1 1.3 მ³/სთ 1.2 3 6 7.8 9.9 12
სიმაღლე 11 10 8 6 4 2
Call Now Button