loader image

AQUASTRONG EKS-500P (002239)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.5(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 200 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 32 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IPX8

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKS-500P (002239)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.5(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 200 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 32 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IPX8
მოდელი KW HP ლ/წთ 15 35 75 100 120 150
EKS-500P 0.5 0.7 მ³/სთ 0.9 2.1 4.5 6 7.2 9
სიმაღლე 8 7 6 5 3 1.5
Call Now Button