loader image

AQUASTRONG EKS-750P (002240)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 233.33 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 32 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IPX8

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EKS-750P (002240)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 0.75(KW)
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 233.33 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 9 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 32 მმ
ძაბვა 230V
მაქსიმალური წყალში ჩაშვება 7 მეტრი
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +35℃
დაცვის კლასი IPX8
მოდელი KW HP ლ/წთ 15 45 85 150 160 175
EKS-750P 0.75 1 მ³/სთ 0.9 2.7 5.1 9 9.6 10.5
სიმაღლე 9 8 7 5 4 2
Call Now Button