loader image

AQUASTRONG EPS-03 (002705)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია 

მაქსიმალური  მუშა   სიმძლავრე 1.1KW
მაქსიმალური მუდმივი დენის ძალა 10 ამპერი
საწყისი წნევა 1.2-1.5-2.2 ბარი
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 90 ლ/წთ
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა G1″
გამოსვლელის მიმართულება გვერდითა
ძაბვა 220V-240V
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +55C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EPS-03 (002705)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია 

მაქსიმალური  მუშა   სიმძლავრე 1.1KW
მაქსიმალური მუდმივი დენის ძალა 10 ამპერი
საწყისი წნევა 1.2-1.5-2.2 ბარი
მაქსიმალური წყლის რაოდენობა 90 ლ/წთ
შემსვლელ-გამომსვლელის ზომა G1″
გამოსვლელის მიმართულება გვერდითა
ძაბვა 220V-240V
სითხის მაქსიმალური ტემპერატურა +55C
Call Now Button