loader image

AQUASTRONG EVP6H-10 (002232)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 4 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 130 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 175 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 380V-415V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C

Share:

Share on facebook
Share on linkedin

AQUASTRONG EVP6H-10 (002232)

წარმოება:  Flag of Italy - Wikipedia   იტალია

სიმძლავრე 4 (KW)
მაქსიმალური სიმაღლე 130 მეტრი
მაქსიმალური   წყლის   რაოდენობა 175 ლ/წთ
მაქსიმალური ამოტუმბვის სიღრმე 8 მეტრი
შემსვლელ – გამომსვლელის    ზომა 1 1/2″x 1 1/4″
ძაბვა 380V-415V
მაქსიმალური თბობის ტემპერატურა +40 C
სითხის მაქსიმალური  ტემპერატურა +60 C
მოდელი KW HP ლ/წთ 16.7 50 100 125 150 175
EVP6H-10 4 5.5 მ³/სთ 1 3 6 7.5 9 10.5
სიმაღლე 127 121 103 86 66 41
Call Now Button